AB ülkelerinden gelen posta ve kargolara vergi zammı geldi! İlaçlardan bile para alınacak

Avrupa Birliği ülkelerinden posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada maktu vergi değişti.

Buna göre, daha önce yüzde 18 olarak uygulanan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 avroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden, AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde uygulanacak tek ve maktu vergi oranı yüzde 20 olarak güncellendi.

Konuya ilişkin “4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararla, Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşyaya ilişkin olarak da düzenleme yapıldı.

Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait şirket ve müesseseler adına getirilen savunma amaçlı eşyaya, ithal edilecek eşya listesinin onaylanması şartıyla muafiyet tanındı.

Engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılmaları amacıyla tanınan muafen özel tertibatlı araç ithal etme hakkı çerçevesinde, çağın değişen teknolojik şartları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak elektrikli motorlu araçlar da muafiyet kapsamına alındı.

ANTREPO İŞLEMLERİNE DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığının “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, antrepo içinde ve dışında yapılacak elleçleme iznine ilişkin başvuru süreci düzenlenirken, elleçleme başvurusunun sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar da açıklığa kavuşturuldu.

Yönetmelikle, antrepo işleticilerince verilen götürü teminat tutarları ve gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerden alınan ücretler de güncellendi.

Bakanlığın iki ayrı Gümrük Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanırken, tebliğler, Avrupa Birliği Komisyonu’nca alınan bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kararlar doğrultusunda düzenlendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir